Het Forum - Aanbod kinderen

Aanbod kinderen

Dr. Dries Dewulf is kinderpsychiater en gezinstherapeut.

Dr. Dewulf volgde zijn opleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven, het UZ Gasthuisberg en Context UZ Leuven.

U kunt bij hem terecht wanneer er een bezorgdheid is rond het functioneren van een kind of jongere. Samen met het kind of de jongere en zijn context wordt gezocht naar mogelijke verklaringen voor het vastlopen op terreinen als school, thuis en vrije tijd. Het kinderpsychiatrisch onderzoek wordt, indien nodig, aangevuld met psychodiagnostisch, logopedisch of psychomotorisch onderzoek. Dr. Dewulf werkt hiervoor nauw samen met andere hulpverleners.
Diagnostiek staat in functie van het opstellen van een behandelingsplan op maat. Wanneer medicatie zinvol zou blijken, wordt die uiteraard steeds in samenspraak opgestart en nauwgezet opgevolgd.

Dr. Dewulf heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van onder meer ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, autismespectrumstoornissen en ticstoornissen/ stoornis van Gilles de la Tourette), eetstoornissen, stemmings- en angstproblemen (o.a. separatieangst, fobie├źn, schoolweigering), dwangstoornissen, hechtingsproblemen, gedragsproblemen en ouder-kind relatieproblemen.